SuperLoto Taurė 2017

Lygos rezultatai 2017

Lygos rezultatai 2016

LIETUVOS OS VETERANŲ “SUPERLOTO” TAURĖS 2017     NUOSTATAI

Tikslai:

Skatinti veteranus reguliariai sportuoti ir dalyvauti varžybose, kelti treniruotumą, geriau pasirengti įvairioms tarptautinėms varžyboms.

Programa:

Taurei užskaitomos  žemiau išvardytos varžybos, su sąlyga, kad jų programoje bus visos veteranų  amžiaus grupės (35, 40, 45 ir t.t.). Jeigu daugiadienių varžybų paskutinę dieną startuojama su užlaikymu, tos dienos rezultatai neskaičiuojami.

Etapai:

1. Sezono atidarymo taurė (vidutinė) 2017.03.25-26 Smiltynė, Kairiai
2. Sportuok miške (vidutinė) 2017.03.25-26 Druskininkai
3. Lietuvos čempionatas (labai ilga) 2017.04.01 Prienai
4. Alytaus čempionatas (vidutinė) 2017.04.02 Alytaus r.
5. Kauno čempionatas (vidutinė) 2017.04.09 Karmėlava
6. J. Vileišio taurė (vidutinė, p.sprintas) 2017.04.22-23 Šiaulių raj.
7. Pavasario taurė (vidutinė, ilga) 2017.04.29-30 Žaizdriai
8. Vilnius 2017 (sprintas, ilga, vidutinė) 2017.05.05-07 Vilniaus raj.
9.  Lietuvos čempionatas (sprintas) 2017.05.13 Panevėžys
10. Baltijos šalių čempionatas (ilga) 2017.05.20-21 Lietuva
11. Sportas visiems (vidutinė) 2017.05.28 Palanga
12. Lietuvos čempionatas (vidutinė) 2017.06.04 Lazdijų raj.
13.  R.Šileikai atminti 2017.06.10 Ežerėlis
14.  Takas 2017 (3 pirmos dienos) 2017.06.22-25 Šiaulių raj.
15.  Pasaulio lietuvių žaidynės 2017.06.30 Kaunas
16.  Lithuanian grand prix 2017.07.15-17 Nida
17.  Jūros šventė (vidutinė) 2017.07.30 Klaipėda
18.  Birštono taurė (vidutinė) 2017.08.05-06 Birštonas
19.  Telšė 2017 2017.08.12-15 Telšių raj.
20. Lietuvos čempionatas 2017.09.02-03 Telšių raj.
21. Klajūno taurė (vidutinė) 2017.09.16 Molėtų raj.
22. Alytaus taurė (vidutinė) 2017.09.23 Alytaus raj.
23. Klaipėdos taurė (sprintas, vid.) 2017.10.06-08 Klaipėda
24. Lietuvos taurė (ilga) 2017.10.14 Alytus

Dalyviai:
Grupės M,V-35; M,V-40; M,V-45; M,V-50; M,V-55; M,V-60 ir vyresni, kas 5 metai.

Rezultatų suvedimas:

Kiekviename etape dalyviams skiriami taškai paskaičiuoti pagal formulę: A = (2-Td/Tn) x 100.Td.-dalyvio laikas, Tn-nugalėtojo laikas.

Kiekvienam varžybų dalyviui skaičiuojami taškai, gauti dvylikoje jo geriausiai startuotų varžybų. Esant apjungtoms trasoms, taškai veteranų taurės lentelėje skiriami dalyviui pagal jo amžiui priklausomą amžiaus grupę, išskyrus tuos atvejus, kai dalyvis savo noru užsiregistravo kitoje amžiaus grupėje. Bendroje įskaitoje surinkus vienodą taškų skaičių, aukštesnė vieta skiriama dalyviui laimėjusiam daugiau aukštesnių įskaitinių vietų. Visiems rodikliams esant lygiems, skiriama vienoda vieta. Paraleliai vedama tarpklubinė įskaita – sumuojami visų klubo narių taškai, laimėti visose „Superloto” taurės kalendorinėse varžybose. Laimi daugiausia taškų surinkęs klubas, lygybės atveju pirmenybė teikiama moterų surinktiems taškams. Taškai asmeninėje įskaitoje skaičiuojami varžybose, kuriose dalyvavo ne mažiau 20 veteranų, nepriklausomai nuo grupių ar lyties. Tarpklubinėje įskaitoje ir dalyvio startų skaičiui, dalyvių skaičius įtakos neturi. Visos sezono užskaitinės varžybos skirstomos į du etapus. Pirmas etapas baigiasi Lietuvos čempionato varžybomis vyksiančiomis birželio 4 dieną, antras etapas prasideda „R. Šileikai atminti“ ir baigiasi Lietuvos taurės varžybomis. Kiekvieno etapo užskaitai atskirai skaičiuojama po 6 geriausius rezultatus.

Apdovanojimai:

Etapų lyderiai bus apdovanojami lyderių atributika, pirmam ir antram etapams atskirai. Dalyviai, užėmę prizines vietas savo grupėse bendroje įskaitoje, apdovanojami taurėmis. Tarpklubinėje įskaitoje bus apdovanoti šešias pirmas vietas laimėje sporto klubai. Atskirai bus apdovanoti šeši veteranai (vyrai ir moterys –bendrai), surinkę didesnį startų skaičių (baigtų trasų), nepriklausomai nuo laimėtų taškų.

Varžybų finansavimas:

Dalyviai nemoka jokio papildomo mokesčio. Varžybos finansuojamos UAB „Lietloto“ ir kitų rėmėjų lėšomis. Visus ginčytinus klausimus sprendžia VETERANŲ „SUPERLOTO” TAURĖS ORGANIZATORIAI:

Visus ginčytinus klausimus sprendžia „Olifėjos“ veteranų taurės organizatoriai:

Koordinatorius                  Jonas Vilkelis     (Panevėžys)

Atsakinga sekretorė         Eglė Krasuckiene   (Vilnius)

Atstovai vietose:

Donatas Kazlauskas,Kostas Dūda (Vilnius),

Jonas-Gediminas Gvildys (Kaunas),

Rimas Jovaišas (Alytus),

Romualdas Veršinskas (Šiauliai),

Algirdas Grublys (Klaipėda).

OS veteranų „Superloto“ taurės koordinatorius    Jonas Vilkelis