OSKD taurė

Galutiniai 2017 metų Lietuvos OSKD taurės reitingai

2017 m. OSKD taurės nugalėtojai

2017 m. OSKD taurės nugalėtojai

2017 m. OSKD taurės nugalėtojai

2017 m. OSKD taurės nugalėtojai

2017 metų orientavimosi sporto kalnų dviračiais Lietuvos taurės nuostatai

Tikslai:

Išaiškinti stipriausius sezono sportininkus, pritraukti kuo daugiau šios OS rungties mėgėjų, siekti, kad Lietuvos taurė taptų tradiciniu ir masiniu renginiu.    Varžybų organizatoriai ir vykdytojai: LOSF OSKD komitetas ir Lietuvos OS klubai.

Etapai:

Balandis

1 etapas (K:1) – 2 d. – Alytaus čempionatas. Vidutinė trasa.

2 etapas (K:1) – 9 d. – Kauno čempionatas. Vidutinė trasa.

3 etapas (K:1) – 15 d. – Ziemelu divdienas 2017. Adaži. Ilga trasa.

4 etapas (K:1) – 16 d – Ziemelu divdienas 2017. Adaži. Vidutinė trasa.

Gegužė

5 etapas (K:1.05) – 5 d. – Baltijos šalių čempionatas  – Vilnius 2017. Prailginto sprinto trasa.

6 etapas (K:1.05) – 6 d. – Baltijos šalių čempionatas  – Vilnius 2017. Ilga trasa.

7 etapas (K:1.05) – 7 d. – Baltijos šalių čempionatas  – Vilnius 2017. Prailginta vidutinė trasa bendru startu.

8 etapas (K:1.1) – 20 d. Lietuvos OSKD čempionatas. Telšiai. Pavienis startas. Ilga trasa.

9 etapas (K:1.1) – 21 d. Lietuvos OSKD čempionatas. Telšiai. Pavienis startas. Sprinto trasa.

Birželis

10 etapas (K:1.05) – 9 d. Latvijos 3 dienos. Ryga. Sprinto trasa.

11 etapas (K:1.05) – 10 d. Latvijos 3 dienos (WRE). Ryga. Vidutinė trasa.

12 etapas (K:1.05) – 11 d. Latvijos 3 dienos (WRE). Ryga. Ilga trasa bendru startu.

13 etapas (K:1) – 22 d. Takas 2017.Šiauliai. Vidutinė trasa.

14 etapas (K:1) – 23 d. Takas 2017.Šiauliai. Sprinto trasa.

15 etapas (K:1) – 24 d. Takas 2017.Šiauliai. Ilga trasa.

16 etapas (K:1) – 25 d. Takas 2017.Šiauliai. Vidutinė trasa uždelstu startu.

Liepa

17 etapas (K:1.05) – 15 d. Estijos čempionatas (WRE).  Jolumae. Vidutinė trasa.

18 etapas (K:1.05) – 16 d. Estijos čempionatas (WRE). Jolumae. Ilga trasa.

Rugsėjis

19 etapas (K:1) – 2 d. – Spridiša kauss (Tervete). Vidutinė trasa.

20 etapas (K:1.1) – 10 d. Lietuvos čempionatas. Kaunas. Vidutinė trasa.

21 etapas (K:1) – 16 d. Daugpilio čempionatas. Daugpilis. Sprinto trasa.

22 etapas (K:1) – 17 d. Daugpilio čempionatas. Daugpilis. Ilga trasa.

Spalis

23 etapas (K:1) – 7 d. Klaipėdos taurė.

24 etapas (K:1) – 8 d. Klaipėdos taurė.

25 etapas (K:1) – 14 d. Lietuvos taurė. Alytus. Ilga trasa.

26 etapas (K:1) – 15 d. Lietuvos taurė. Alytus. Vidutinė trasa.

Nugalėtojų įskaita:

Taurės nugalėtojas nustatomas pagal reitingą.

Reitingo taškų skaičiavimas:

1. Sudaromas po vieną OSKD varžybų dalyvių reitingų sąrašą vyrų ir moterų grupėms.
2. Į reitingus įtraukiami visi Lietuvoje vykstančiose etapuose dalyvaujantys sportininkai. Iš užsienyje vykstančiuose etapuose dalyvaujančių sportininkų į reitingus traukiami Lietuvos klubų sportininkai, Lietuvos Respublikos piliečiai. Reikalingi papildomi duomenys – gimimo metai, kad būtų galima išskirti grupes suminiams apdovanojimams. Nesant šių duomenų laikoma, kad dalyvis yra elito grupės atstovas. Dalyvis, viso sezono metu startavęs tik elito grupėje, nepriklausomai nuo amžiaus laikomas elito atstovu.
3. Sportininko reitingas nustatomas pagal 12 geriausių surinktų taškų sumą. Kol neįvyko numatytų pirmųjų 12 varžybų, informacijai pateikiama dalies geriausių surinktų taškų suma. Pagal lentelę:

Įvykusių       varžybų skaičius 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12         ir

daugiau

Imama                tiek geriausių     rezultatų skaičiuoti sumai 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

4. Taškų skaičiavimas:

DT = (2 – DL/NL) x TK x VK

Čia DT – dalyvio taškai, DL – dalyvio laikas, NL – nugalėtojo laikas, TK – trasos koeficientas, VK – varžybų koeficientas. Nugalėtojo laikas – geriausiai pasirodžiusio sportininko (nebūtinai Lietuvos klubo atstovo) laikas. Visi dalyviai, važiuojantys tą pačią trasą, turi tą patį TK ir gaus tą patį NL.

Jei trasoje startavo mažiau nei trys dalyviai, jiems suskaičiuoti taškai mažinami 10%.

Jei dalyvis varžybose baigė trasą ir nebuvo diskvalifikuotas, tačiau jo suskaičiuotas DT yra mažesnis už 10, tai jam duodama 10 taškų.

4.1. Trasos koeficiento nustatymas.
Trasos surūšiuojamos pagal ilgį ir amžiaus grupę bei sunumeruojamos (1 – ilgiausia ir t.t.). Vyrų ir moterų grupėms trasos numeruojamos atskirai. Priskiriami koeficientai: 1 trasai -1000, 2 trasai – 800,  ir taip toliau mažėjimo tvarka – 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100.

Yra dvi išimtys. Pirmoji – grupė 20, jei jos trasa su niekuo nesutampa. Tada jos koeficientas yra 850 (arba 85% elito grupės koeficiento). Antroji išimtis – grupė A, jei jos trasa su niekuo nesutampa. Tada jos koeficientas yra 75% atitinkamos amžiaus grupės koeficiento. Jei šių grupių trasos su kuo nors sutampa, tai išimtys netaikomos.

Iškilus neaiškumams kaip nustatyti trasų eiliškumą galimi papildomi kriterijai.

Pavyzdžiai:

Trasa TK Grupė Paaiškinimai
1 1000 E
850 20 Išimtis. Jei yra 20 grupė ir jos trasa nesutampa su jokia kita, jai duodama 85% elito trasos koeficiento.
2 800 40 Veteranų grupė turi koeficiento pirmenybę prieš jaunių grupes (14, 16, 17, 18), nepriklausomai nuo trasos ilgio.
750 A Išimtis. Šiai grupei skiriama 75% atitinkamos amžiaus gr. TK-o. Jei varžybose yra tik dvi trasos E ir A, tai A trasa laikoma 2-a trasa ir jos koef. yra 800 taškų.
3 700 17,18,50
4 600 16,60
5 500 14,70
6 400 12,80

Jei kažkurių grupių trasos sutampa, tai trasos koeficientas imamas aukštesnis. Jei kažkurių grupių trasų ilgiai sutampa, tačiau pačios trasos nesutampa, abiems trasoms duodamas tas pats TK ir skirtingas NL. Jei skirtingoms grupėms trasos sutampa, tai visiems tų grupių dalyviams yra tas pats NL ir TK.

4.2. Varžybų koeficientas

Varžybų koeficientas nustatomas nuostatuose ir yra skelbiamas varžybų sąraše.

5. Taurės reitingai skelbiami orienteering.lt

Apdovanojimai:

Kiekvieno etapo prizininkus apdovanoja klubai.

Metų sumoje ME/VE – I vietos pereinamosiomis taurėmis, I–III vietos apdovanojamos diplomais ir prizais. Jauniai (1997 m. gimimo ir jaunesni), veteranai (1977 m. gimimo ir vyresni), veteranai (1967 m. gimimo ir vyresni) užėmę 1-3 vietas tarp bendraamžių apdovanojami diplomais ir prizais.

ARCHYVAS:

2016 m. Lietuvos OS kalnų dviračiais taurės nuostatai.

Reitingų skaičiavimo tvarka.

OSKD reitingai 2016.